İHALE YÖNETİMİ

  • İhale Dosyasının Hazırlanması
  • Ön Yeterlilik Değerlendirmesi
  • Metraj Ve Keşif Hazırlanması
  • Birim Fiyat Analizlerinin Hesaplanması
  • İhale Teklif Dosyalarının Hazırlanması
  • Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
  • İş Programlarının Hazırlanması
  • Pursantaj Tabloların Hazırlanması
  • Mukayeseli Keşif Hazırlanması
  • Kesin Hesap Hesaplanması